Επιτραπέζια Παιχνίδια

Παιχνίδι

Pentago

17.00

Επιτραπέζια Οικογενειακά

Bρες το – Πες το

18.00

Επιτραπέζια Οικογενειακά

Bingo

19.00

Επιτραπέζια Οικογενειακά

ABLA UBLA

15.00

Επιτραπέζια Παιδικά

Ανακύκλωσέ το

10.00

Επιτραπέζια Παιδικά

Pisa

12.00

Επιτραπέζια Παιδικά

COOK-a-BOX

15.00